headache

Samsynet utvikler seg i barndommen

Samsynet er ikke medfødt. Bare grunnlaget er til stede ved fødselen. Samsyn skapes og utvikles i løpet av de første leveårene.


Vi har to øyne som styres av hjernen. For å ha godt samsyn, må de to øynene kunne samarbeide som et topptrimmet og godt koordinert team. Dette betyr at de må treffe og fokusere skarpt på nøyaktig samme sted og kunne bevege seg raskt uansett hvor vi ser.


Når vi leser, er det hovedsakelig med synet, som også i idrettens verden er det viktigste referansepunktet.


Hvis feilaktig informasjon kommer til hjernen gjennom synet, vil verken leseren, føreren eller idrettsutøveren kunne utnytte sitt fulle potensiale fullt ut - ganske enkelt fordi den grunnleggende informasjonen er feil.

Når vi tilbringer store deler av dagen vår foran forskjellige skjermer, stiller det store krav til et varig og finjustert samarbeid mellom øynene - samsyn. Dette samsyn er optimalisert gjennom TrainYourEyes-treningen.

Samsynet består av flere deler

Øynene brukes til mange forskjellige oppgaver i løpet av dagen. Det er derfor viktig at de jobber optimalt sammen. Øyeparet må kunne løse mange typer oppgaver:

Øye bevegelser

Må sørge for at øynene er på linje slik at det vi ser på treffer et ganske lite område av netthinnen. Samtidig skal øyebevegelser kompensere for bevegelser i hode / kropp. Sakkadiske øyebevegelser er de raske bevegelsene som brukes både til å oppfatte verden og for å bevege øynene når du leser. Smooth pursuit øyebevegelser brukes til å spore et objekt i bevegelse, samt for å skifte linje når du leser.

Akkommodation - fokusering

Lag og gjenopprett raskt et klart og tydelig bilde når du skifter fokus fra kort til lang avstand.

Vergens - fiksering

Finjuster øyefiksering slik at det ser enkelt ut og ikke dobbelt / bilde med skygger.

Dybdesyn - 3D-visning

Å slå sammen de to forskjellige bildene fra øynene til ett enkelt bilde med dybde - brukes også til avstandsvurdering. For å se 3D krever det at øynene treffer nøyaktig samme sted (vergens) og fokuseringen bli justert samtidig (akkommodation).

Samsynet er viktig for læring

Mange skolebarn går rundt med uoppdagede synsproblemer, inkludert samsynsproblemer. For eksempel vil mange oppleve at barna ikke selv skjønner at det er noe galt fordi synet ikke er noe de kan sammenligne med andre.


Nedsatt synsfunksjon hos barn kan ha store konsekvenser både i og utenfor klasserommet, da syn er barnets viktigste verktøy for læring.


Derfor er det viktig at du som forelder følger nøye med på om barnet viser tegn til samsynsproblemer - gnir seg mye i øynene, lider av hodepine, har vanskeligheter med å lese i lang tid og blir raskt ukonsentrert.