sport

Samsynsproblemer hos idrettsutøvere

Et topptrimmet syn er en av veiene til bedre prestasjoner. Dersom øynene ikke samarbeider godt, påvirker dette bl.a. reaksjonshastighet, evnen til å fokusere, balansen, øye-hånd koordinasjonen, samt det perifere syn. Alle handikap for en finjustert kropp som skal prestere optimalt.

Sportsvision er TrainYourEyes-trening spesielt rettet mot idrettsutøvere og brukt internasjonalt av eliteidrettsutøvere. Fritidsidrettsutøvere kan dra like stor nytte av trening for å dra full nytte av potensialet. Spesielt innen idretter som håndball, badminton, tennis, golf, fotball, motorsport, skyting, ski osv. er det viktig at synet er optimalt.

Symptomer på samsynsproblemer i idrett

Avstandsvurderingen er ikke på toppen
 • For mange feil pasninger - de er for upresise
 • Har en svak side / blind vinkel
 • Vurderer avstandene for korte - reagerer for raskt
 • Vurderer avstander for langt unna - reagerer for sakte
 • Gjentar ofte feilene dine
 • Problemer med timing
 • Vanskelig med endrede lysforhold
Visuelle utfordringer
 • Hodepine / trette øyne
 • Nedsatt oversikt over ballbanen
 • Vanskelig å plassere deg riktig
 • Har for svingende prestasjon
 • Mye redusert utholdenhet og oversikt over sene kamper sammenlignet med tidlige kamper
Visuelt litt på bakkanten
 • Vanskelig å huske taktikker raskt og visuelt
 • Problemer med å tenke fremover i spillet - "lese spillet"
 • Vanskelig å lese motstanderens neste "trekk"
 • Er bare "skarp" i 10-20 minutter om gangen
 • Lav konsentrasjon - lett å distrahere

TrainYourEyes sportvision trening

TrainYourEyes har jobbet med over 1500 toppidrettsutøvere i Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Sveits. Toppidrettsutøverne er fra 30 forskjellige idretter så vel som av begge kjønn. I Norge har TrainYourEyes jobbet med landslag i skiskyting, NTG, topplag i både fotball, håndball og ishockey samt idrettsutøvere innen skyting, skøyter og rally. I Danmark har TrainYourEyes har siden samarbeidet med landslagene i blant annet håndball, golf, ishockey, bueskyting, badminton og bordtennis.

TrainYourEyes-trening går ut på å arbeide med koordineringen av øyenmusklene, fiksering og skarphetsinnstilling av øynene. Dette skjer ved hjelp av et treningsprogram som består av en rekke øvelser. I sportsvision går man inn på følgende spesifikke områder og trener på et svært høyt nivå:

 • Øye-hånd/fot koordinasjon
 • Øynenes evne til å treffe det samme punktet samtidig og presist
 • Evnen til å fokusere på objekter i høy fart
 • Balansen
 • Avstandsbedømmelse
 • Det perifere syn
 • Omstillingsevnen fra nært til avstand, og omvendt
 • Utholdenhet - konsentrasjon
 • Visualiseringsevne

Hensikten er å overføre bedre øyekontroll til en bedre ytelse på feltet.

Les mer her.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vil vi gjerne høre fra deg. Du kan kontakte oss på e-post: Info@TrainYourEyes.com eller telefon 70 26 20 22.