headache

Ervervet hjerneskade kan forårsake synsforstyrrelser og synsproblemer

Har du eller noen av dine pårørende fått en ervervet hjerneskade, for eksempel hjernerystelse, whiplash, cerebral blodpropp, hjerneblødning, etc.? Det kan være en sykkelulykke, et fall ned trappene eller en bilulykke. Vær om nødvendig oppmerksom på synsforstyrrelser og hodepine forårsaket av synet. Ervervet hjerneskade kan forårsake store samsynsproblemer.


Synet har mange kompliserte forbindelser i hele hjernen, og det er grunnen til at en skade kan påvirke synet og amsynet. Skadene kan være "synlige" i form av en skejling eller manglende synsfelt eller "usynlige" i form av ukoordinerte øyebevegelser, øyne som ikke lenger kan dreje seg innover eller problemer med det såkalte vestibulo-okulære systemet (balance-øye muskel samarbeid).


Ofte er det bare de synlige problemene som blir oppdaget. En fullstendig undersøkelse av synet er derfor viktig. Opptil 60% av pasienter med ervervet hjerneskade har effekt på synet.

Samsynsproblemer og synsforstyrrelser ved ervervet hjerneskade

Det er en rekke symptomer som kan indikere de "usynlige" synsproblemer eller synsforstyrrelser:

Visuelle utfordringer
 • Dobbelt syn, muligens i form av skygger på bokstaver
 • Manglende synsfelt
 • Svimmelhet ved fokusskift
 • Vanskeligheter med å fokusere og bevege seg samtidig
Problemer ved lesing
 • Kan bare lese i veldig kort tid om gangen - spesielt på en skjerm
 • Teksten er uklar eller flyter ut
 • Øyne hopper rundt teksten og linjene genleses
 • Problemer med å se underteksten på TV
 • Svært ved at huske det læste
 • Nedsatt lesehastighet
Fysisk ubehag
 • Hodepine i korte perioder med lesing
 • Tretthet, øyeirritasjon og blinker mye
 • Svimmelhet, kvalme, bilsyke
 • Vanskelig å konsentrere seg
 • Blir svimmel av hurtigfilmer, f.eks. actionfilm
 • Føler seg ubehagelig å bevege seg rundt steder med mange synsinntrykk som beveger seg (f.eks. Kjøpesenter)
Motoriske utfordringer
 • Redusert avstandsvurdering når du helles vann i glass, trafikk etc.
 • Problemer med å dømme avstander ned trappene
 • Balanse problemer
 • Vanskelig å orientere seg

Les mer her.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vil vi gjerne høre fra deg. Du kan kontakte oss på e-post: Info@TrainYourEyes.com eller telefon 70 26 20 22.