headache

TrainYourEyes synstrening er dypt forankret i forskning

Det forskes kontinuerlig innen synstrening, hvorav TrainYourEyes også er en aktiv part i samarbeid med blant annet Københavns Universitet. Selve essensen av TrainYourEyes-treningen er således basert på bevis. Disse handler først og fremst om trening i øyebevegelser, konvergensevne og akkommodation.

ØYEBEVEGELSER

Trening viser forbedringer i både flytende lesing og lesehastighet. Øyebevegelsestrening er en viktig del av TrainYourEyes-treningen:

Konvergens - evnen til å kjøre øyne inne

Trening viser forbedringer i øyeirritasjon (eyestrain), hodepine, tåkesyn, dobbeltsyn, tretthet, konsentrasjonsproblemer, sprettende tekst, tap av leseforståelse etter en kort periode med lesing. Konvergens trening er en viktig og støttende del av TrainYourEyes trening:

Akkommodation - evnen til å fokusere så vel som å skifte fokus fra en avstand til en annen

Trening viser forbedringer i tåkesyn i leseavstand, kort tåkesyn når du ser opp fra kort avstand til lang avstand, hodepine, løpende eller brennende øyne, trette øyne, tap av konsentrasjon og avholdenhet fra nær aktiviteter. Trening av akkommodationen er inkludert som en del av TrainYourEyes trening.


Langsiktig effekt av trening

Siden synstrening ikke bare er trening av de individuelle øyemuskulaturen, men snarere trening av hjernens kontroll av de individuelle synsfunksjonene, har effekten av synstrening vist seg å være langvarig:

 • Leong, 2014 The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency
 • Coetzee 2013, The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD)
 • Convergence Insufficiency Treatment Trial Study Group, 2010, Long Term Effectiveness of Treatments for Symptomatic Convergence Insufficiency in Children

Utbredelse – vanlig befolkning

Minst 20% av alle barn og voksne har samsynsproblemer (BVD: Binocular vision dysfunction). Avhengig av studie, alder, metode, utvalg: 15-51%:

 • Swanson, 2018, Frequency of Visual Deficits in Children with Developmental Dyslexia
 • Davis, 2016, Convergence Insufficiency, Accommodative Insufficiency, Visual Symptoms, and Astigmatism in Tohono O'odham Students
 • Leat, 2013, Binocular vision and eye movement disorders in older adults
 • Lanca 2013, Binocular vision and reading ability in a Portuguese population of scholl age children.
 • Cooper 2012, Convergence insufficiency-a major review
 • Muzaliha, 2012, Visual acuity and visual skills in Malaysian children with learning disabilities
 • Abu Bakar, 2012, Comparison of vision disorders between children in mainstream and special education classes in government primary schools in Malaysia, Singapore
 • Heim 2004, Slutrapport fra prosjektet syn og lesning hos elever i grunnskolen
 • Rouse, 1999, Frequency of Convergence Insufficiency Among Fifth and Sixth Graders
 • Porcar 1997, Prevalence of general binocular dysfunctions in a population of university students

Konvergens insufficiens

Når du leser, er det nødvendig å vri øynene innover slik at begge øynene treffer samme sted i boken. Dette kalles konvergerende. Hvis øynene ikke kan konvergere ordentlig, kalles det konvergensinsuffisiens (CI) WHOs diagnosekode for dette er: ICD H 51.11.

Problemer med konvergensinsuffisiens kan være:
 • Dobbelt syn / skygger på teksten
 • Trette, irriterte og anstrengte øyne (eyestrain)
 • Hodepine
 • Vanskelig å lese - ord flyter sammen / fra hverandre
 • Mister lesningen
 • Leser for sakte
 • Redusert lyst til å lese
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Blinkende eller gnir øynene
 • Lukker det ene øyet når du leser
 • Reduserer visuell utholdenhet
Forekomst:

Akkommodations insufficiens

Når du leser er det nødvendig å kunne fokusere skarpt på teksten i boka og raskt kunne endre fokus fra en avstand til en annen. Dette kalles at akkommodere. Hvis øynene ikke kan akkommodere ordentlig, kalles det akkommodationsinsuffisiens (AI). WHOs diagnosekode for dette er: ICD H 52.533. Problemer med utilstrekkelig med akkommodation kan være:

 • Vanskelig å justere synet fra korte til lange avstander - og omvendt
 • Teksten hopper
 • Det tar en stund før en gitt tekst er skarp
 • Uklart syn etter lang lesing
 • Dobbel / skygge
 • Irriterte øyne
 • Hodepine

Forekomst:

Øyebevegelses insuffisiens

Når du leser, er det viktig å kunne flytte øynene fra bokstav/ord til neste bokstav/ord raskt og nøyaktig, samt å kunne bytte linjer riktig. Øyebevegelsene brukes til dette. Disse øyebevegelsene kan deles smooth pursuit øyebevegelser (jevne bevegelser) og saccade øyebevegelser (blikkforskyvende bevegelser). Hvis øyebevegelsene ikke har optimale bevegelser, kalles det på engelsk for eye movements deficiency. WHOs diagnosekoder for dette er ICD H 55.81 (saccades) og H 55.89 (smooth pursuit). Problemer med ukoordinerte øyebevegelser kan være:

 • Nedsatt lesehastighet
 • Nedsatt leseforståelse
 • Vanskelig å lese flytende
 • Hodepine
 • Les / hopp over linjer på nytt
 • Vanskelig å finne rundt tekst og finne lesested hvis fokus forskyves
 • Bytter til bokstaver f.eks. "b" og "d"
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Tretthet i / rundt øynene på dagtid

Studie med dyslexia

Studie av (Swanson, 2018) av henholdsvis. dysleksiske og ikke-dysleksiske barn

 • 29 Developmental dyslexia (DD) - dysleksiske barn - Gjennomsnittsalder 10,3 år
 • Akkommodations insuffisiens AI: 55%
 • Konvergensinsuffisiens CI: 34%
 • Øyebevegelsesproblemer: 62%
 • 33 barn uten dysleksi (TD)
 • Akkommodations insuffisiens AI: 9%
 • Konvergensinsuffisiens CI: 15%
 • Øyebevegelsesproblemer: 15%

Konklusjon: 79% med dysleksi og 33% uten å ha minst ett samsynsproblem

STUDIE MED BARN MED LÆREVANSKER

 • 1010 barn med lærevansker fra 8-12 år i Malaysia (Muzaliha, 2012)
 • Akkommodations insuffisiens AI: 26%
 • Konvergensinsuffisiens CI: 12,1%
 • Konklusjon: Nesten 30% av barna hadde problemer med akkommodation og konvergens.

Studie med "ADHD" og konvergensinsuffisiens

266 patienter med CI (konvergensinsuffisiens) øyelege praksis, hvorav 9,8% har diagnostisert ADHD

Konklusjon: Tre ganger større prevalens av ADHD blant pasienter med CI sammenlignet med prevalensen av ADHD i den generelle amerikanske befolkningen (1,8-3,3%). I tillegg er det en tredobling av CI i ADHD-befolkningen.

Borgere med ervervet hjerneskade

Når det gjelder ervervet hjerneskade, er det mye forskning forekomsten av syn og samsynsproblemer. Dermed har opptil60% av pasienter med ervervet hjerneskade innvirkning på synet.. Studier viser at pasienter blinker mer med øynene (tilbakestiller) og beveger øynene mindre.. Dvs de har problemer med å tyde og overse verden i dagliglivet.


Andre studier viser at opptil 51% har problemer med med ukoordinerte øyebevegelser, opptil 56% får diagnosen kode konvergensinsuffisiens, dvs. de kan ikke kontrollere den indre rotasjonen av øynene , mens opp til 41% får diagnosen akkommodations insuffisiens, dvs. de kan ikke fokusere. I tillegg har opptil 50% et dårligt fungerende vestibulo-okulært system som kan forårsake svimmelhet, kvalme, bilsyke, osv.: Wallace, 2016, Traumatic brain injury and vestibulo-ocular function: current challenges and future prospects og Hoffer, 2004, Characterizing and treating dizziness after mild head trauma samt Cripps, 2013, The value of balance-assessment measurement in identifying and monitoring acute postural instability among concussed athletes og Chamelian, 2004, Outcome after mild to moderate traumatic brain injury: The role of dizziness.

Visuelle konsekvenser av en blodpropp i hjernen - studie 2019

Over tre sykehus i England ble 1033 pasienter med blodpropp i hjernen undersøkt.

 • 75% hadde synsproblemer
 • 56% hadde redusert sentralt syn
 • 40% hadde problemer med å bevege øynene
 • 28% hadde mistet deler av synsfeltet.
Nyt systematisk review - meta analyse - studie 2019

Visual Deficits and Dysfunctions Associated with Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-analysis, 2019

 • 42,8 % (31,3 til 54,7 %) hadde Akkommodations dysfunction (fokuseringsproblemer)
 • 36,3% ( 28,2 – 44,9 %) hadde konvergensinsuffisiens (fikseringsproblemer)
 • 18,2 % (10,6 – 27,1 %) hadde tap av synsfelt
Dansk studie fra 2018 konkluderer:
 • Terapeutassistert synstrening økte perifer visuell bevissthet
 • I tillegg følte pasientene seg tryggere i trafikken og i friluftsliv
 • Lesehastigheten økte betydelig, fra 88-140 ord per sekund. minutt
 • Evnen til å holde et bevegelig objekt i fokus ble forbedret

Videre studier viser at 100% av pasientene med cerebral vaskulær skade ble bedre etter synstrening, og resultatene var stabile etter 2-3 måneder, at det er lovende resultater av synstrening kan forbedre lesningen betydelig og at trening forbedres øyebevegelser og samtidig lese betydelig. Videre viser studier at synstrening forbedrer både konvergensevnen og reduserer visuelle problemer, og øker visuell bevissthet, ettersom de betydelige endringene antyder at synstrening påvirker det visuelle systemet på tidlige visuokortikale nivåer involvert i visuell bevissthet.

Elitesport

Når du sammenligner hjerne-relaterte performance til eliteidrettsutøvere med ikke-eliteutøvere, viser flere studier betydelige forskjeller:

F1- kjøring:
 • Her ble det funnet forskjeller i de deler av hjernen som omhandler synsmotorisk interaksjon, i tillegg til å styrke områder som er involvert i planlegging og utførelse av bevegelse.
 • Også områder i retrospenial cortex er mer godt utviklet i F1-drivere. Disse områdene antas å være involvert i episodisk minne, navigasjon, planlegging og visuell databehandling
 • Det er tydelige fysiologiske forskjeller i måten F1 hjernen behandler visuomotoriske data selv under enkle oppgaver.
 • Bernardi, et al., 2014
 • Vann, et al., 2009
 • Bernardi, et al., 2013
Fotball:
 • Elitefotballspillere har bedre syn og akkommodation - raskt og nøyaktig fokusskifte
 • Angriperne hadde raskere synjustering enn forsvarsspillere
 • Robert, et al., 2017
Baseball:
 • Bedre synsskarphet (Dynamic Visual Acuity)
 • Betydelig raskere øyebevegelser
 • Betydelig bedre stereopsis (3D-visjon) hos major enn i minor league spillere
 • Laby et al., 1996
 • Uchida et al., 2013
Andre idretter:
 • Eliteidrettsutøvere er raskere med å "plukke opp perseptuelle signaler" og "visuelt søk" - dvs. å skanne et område og velge det viktigste fordi de bruker færre fikseringer av kortere varighet enn ikke-elite idrettsutøvere
 • Visuelle perseptuelle og visuelt-kognitive ferdigheter forbedres av eliteutøvere mot "vanlige"
 • Mann et al., 2007
 • Starks et al., 2003
 • Williams et al, 1999

Effekt av målrettet synstrening

Cricket:
 • Betydelige forbedringer i responstid, 3D-visjon, akkommodation (rask og nøyaktig synjustering), sakkadiske øyebevegelser og slagprestasjoner.
 • Kontrollgruppen og placebogruppen forbedret seg litt med tanke på battingytelse, men viste ingen visuelle forbedringer
 • Det kan konkluderes med at synstrening forbedrer de visuelle evnene til cricketspillere, noe som kan føre til forbedret battingprestasjon.
 • Balasaheb et al, 2008
Bordtennis:
 • Betydelige forbedringer i visuell motor og øyemotorik etter synstrening - langt bedre enn kontrollgruppen og placebogruppen
 • Den nåværende studien konkluderte derfor med at synstrening forbedrer de grunnleggende visuelle ferdighetene, som igjen kan overføres til sportsspesifikk ytelse.
 • Maman Paul et al, 2011
Baseball:
 • Etter synstrening hadde spillerne bedre syn, færre strike-outs, og skapte flere runs - noe som førte til 4-5 ekstra laggevinster.
 • Synstreningsprogrammet, basert på perseptuelle læringsprinsipper, viser resultater som kan overføres direkte til sporten
 • Deveau et al., 2014
 • Alle battingparametere ble forbedret med minst 10% etter synstrening. Synstrening kan kombinere tradisjonelle og teknologiske metoder for å trene idrettsutøvere og forbedre battingprestasjonen.
 • Clark, et al., 2012
Skyting:
 • Betydelige forbedringer i visuell performance samt skytescore etter synstrening
 • Visuelle forbedringer er signifikante med forier på lange avstander, raskere gjenoppretting av vergensen (visuell utholdenhet) på avstand, negativ relativ akommodation (synsjustering) og sakkade øyebevegelser (de raske skanneøye-bevegelsene).
 • Junyent et al., 1995
Softball:
 • Betydelig forbedring etter synstrening på de tre parameterne: Nær-avstand hastighet, Target Capture og Go / No-Go.
 • Appelbaum, et al., 2016
Hockey:
 • Alle tre gruppene som fikk synstrening oppnådde en betydelig økning i nettballgangshastigheten.
 • Spillere som fikk visuell dynamikk og trening i visuelle ferdigheter oppnådde også en markant økning i bestått nøyaktighet
 • Disse resultatene indikerer at dynamisk synstrening ser ut til å være den mest effektive tilnærmingen for å hjelpe spillere å maksimere sin bruk av synet under idrettsprestasjoner.
 • Bressan, 2003

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vil vi gjerne høre fra deg. Du kan kontakte oss på e-post: Info@TrainYourEyes.com eller telefon 70 26 20 22.