headache

Utvidet synstest

Hvis du mistenker at samsynet ikke er bra, bør synet undersøkes grundig av en TrainYourEyes optometrist som utfører en utvidet synstest. Her sammenligner din synstrener de subjektive problemene med de objektive resultatene gjennom et stort antall anerkjente synstester med internasjonale normer. Dette gjøres for å være helt sikker på at synstrening bør settes i gang.

Her er et eksempel på et synstreningsprogram


test
Grundig undersøkelse av syn og samsyn

Prosessen starter med å avklare om syns- og samsynsproblemer er årsaken til synsproblemene dine. Det er ikke nok å undersøke om du ser bokstavene på synstavlen. For blant annet leseferdighetene, er det minst like viktig at få undersøkt om øynene innbyrdes arbeider godt nok sammen, samt hvordan resten av kroppen fungerer i relasjon til dette.

program
Beregning av individuelt treningsprogram og trening

Etter den grundige synsundersøkelse kan optometristen vurdere relevansen av et TrainYourEyes treningskurs. I så fall vil denne personen kunne fortelle ca. hvor lang tid det vil ta, så vel som hva det koster. Deretter beregnes et individuelt treningsprogram med både fysiske og online øvelser designet som spill. Trening bør gjøres ca. 20 minutter hver dag. Det kan være tøft, så det å være motivert er viktig.

control
Kontroll

Hver to til tredje uke blir du sjekket av din TrainYourEyes optometrist der treningen blir evaluert og justert kontinuerlig. I TrainYourEyes-treningen trenes flere visuelle funksjoner parallelt, og vanskelighetsgraden økes med nye øvelser. Når du trener de anbefalte 20 minuttene om dagen, kommer resultatene ofte raskt - jo mer intens og disiplinert du trener, jo raskere avslutter du treningsprogrammet. Et treningsprogram vil vanligvis bestå av 6-12 kontroller, avhengig av omfanget.


control
Sluttkontroll

Etter ca. 4-8 måneders trening er den siste øvelsen på treningsprogrammet fullført. Den første grundige undersøkelsen av syn og samsyn gjentas for å registrere både de subjektive og objektive forbedringene. Når samsynet blir trent gjennom TrainYourEyes, går det vanligvis ikke tilbake med mindre du er uheldig og får f.eks. en hjernerystelse eller lignende. Treningen er dermed selvforsterkende.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vil vi gjerne høre fra deg. Du kan kontakte oss på e-post: Info@TrainYourEyes.com eller telefon 70 26 20 22.